Sakrament Chrztu

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

 

Chrzest św. udzielany jest na Mszy św. o godz. 11.00 w I niedzielę miesiąca.

W innych terminach po Mszy św.

Przynajmniej dwa tygodnie przed chrztem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z odpisem aktu urodzenia dziecka, świadectwem ślubu kościelnego /jeśli był poza parafią/ oraz świadectwem moralności chrzestnych wystawionym przez duszpasterza parafii, w której mieszkają.

Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania.

W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. w intencji dziecka.

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

  • ukończyli 16 rok życia,
  • przyjęli Sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania,
  • są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary (nie mają przeszkód kanonicznych – konkubinat, “wolne związki”)
  • także ci z młodzieży, którzy nie uczęszczają na katechizację.