Róże Różańcowe

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich


I Róża św. Jadwigi Królowej

Swoją pozycję społeczną, swoje talenty, całe swoje życie prywatne całkowicie oddała na służbę Chrystusa
Teresa Kapusta

1986-01
20, szczegóły…

II Róża św. Anny

O Anno święta! Ty jesteś wspomożeniem wiernych, proś więc za wszystkich utrapionych chrześcijan
Wanda P…

1986-01
20, szczegóły…

III Róża Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

Miała pewność, że jest narzędziem w rękach Boga i że wykonuje Jego dzieło.
Danuta W…

1986-01
20, szczegóły…

IV Róża bł. Jolanty

Wszechmogący, wieczny Boże, oderywając serce błogosławionej Jolanty od zaszczytów i bogactw, przez umiłowanie krzyża i umartwienie ciała uczyniłeś wierną uczennicą swego Syna
Elżbieta Żurek

1986-01
20, szczegóły…

V Róża św. Weroniki

Jesli łaska Jezusa będzie w naszych sercach – staniemy się Jego odbiciem.
Irena Nowak

1986-01
20, szczegóły…

VI Róża św. Urszuli Ledóchowskiej

Życie różańcowe jest piękne, święte, miłe Bogu, pełne radości i szczęścia. W Różańcu masz przykłady do nauki: w pierwszej części – jak kochać, w drugiej – jak pokutować, w trzeciej – jak się modlić. św. Urszula Ledóchowska
Urszula D…

1986-01
20, szczegóły…

VII Róża św. Faustyny

„Dziś w czasie różańca, nagle ujrzałam puszkę z Najświętszym Sakramentem. Puszka ta, była odkryta i dość dużo napełniona hostiami; z puszki wyszedł głos: – Te hostie przyjęły dusze nawrócone modlitwą i cierpieniem twoim. św. Faustyna
Teresa R…

2002-01
20, szczegóły…

VIII Róża Najświętszego Serca Pana Jezusa

Przyjdzce do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię
Janusz L…

2002-02

IX Róża św. Piusa V

„Non virtus, non arma, non duces, sed Mariae Rosiae victores nos fecit” – „Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maria Różańcowa dała nam zwycięstwo” Napis w kaplicy
Matki Bożej Różańcowej w Wenecji
Robert C…

2016-11
20, szczegóły…

X Róża św. Hiacynty

„Odwiedziła nas Nasza Pani i powiedziała, że wkrótce przybędzie, żeby zabrać Franciszka do nieba. Zapytała mnie, czy ja chcę nawrócić jeszcze więcej grzeszników. Odpowiedziałam Jej, że tak”. św. Hiacynta
Emilia J…

2017-01
20, szczegóły…

XI Róża św. Dominika Savio

"Maryjo, oddaję Ci moje serce. Pozwól, by ono odtąd już zawsze należało do Ciebie. Panie Jezu i Maryjo, bądźcie moimi przyjaciółmi! Proszę Was jednak, pozwólcie mi raczej umrzeć, niż gdybym miał to nieszczęście popełnić, choćby tylko jeden grzech". św. Dominik Savio
Irena J…

2017-02

XIII Róża św. Dominika

„O cokolwiek poprosisz przez różaniec, wszystko będzie ci udzielone” św. Dominik
Ks.Jarosław Sroka brysko70@hotmail.com
533-24-11-85
2018-02
20, szczegóły…

XII Róża św. Klary

Kochajcie zawsze Boga i swoje dusze św. Klara
Robert M…

2018-02
20, szczegóły…

XIV Róża św. Ojca Pio

Kochajcie Maryję i starajcie się, by Ją kochano. Odmawiajcie zawsze Jej różaniec i czyńcie dobro. Dzięki tej modlitwie szatan spudłuje swe ataki i będzie pokonany, i to zawsze. Jest to modlitwa do Tej, która odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi. św. O. Pio
Iwona B…

2018-02
20, szczegóły…

XV Róża św. Jana Marii Vianney

Jedno tylko Zdrowaś Maryjo dobrze powiedziane wstrząsa całym piekłem”. św. Jan Maria Vianney
Ks. Proboszcz Wiesław Czubernat

2018-03
20, szczegóły…

XVI Róża św. Ludwika Marii Grignon de Montfort

Nigdy dusza gorliwa w codziennym odmawianiu różańca św. nie będzie heretycka lub oszukana przez szatana. św. Ludwik Maria Grignon de Monfort
Ewelina Zgud

2019-01
20, szczegóły…

XVII Róża św. Rity

"Jeśli ufasz Panu , wszystko jest możliwe" – św Rita

2019-03
20, szczegóły…

XVIII Róża bł. Jerzego Popiełuszki

Ma­my wy­powiadać prawdę, gdy in­ni mil­czą. Wy­rażać miłość i sza­cunek, gdy in­ni sieją niena­wiść. Za­mil­knąć, gdy in­ni mówią. Mod­lić się, gdy in­ni przek­li­nają. Pomóc, gdy in­ni nie chcą te­go czy­nić. Prze­baczyć, gdy in­ni nie pot­ra­fią. Cie­szyć się życiem, gdy in­ni je lekceważą. bł. Ks. Jerzy Popiełuszko
ks. Jarosław

2019-04
20, szczegóły…

XIX Róża św. Katarzyny ze Sieny

(…)należy najpierw pokonać wewnątrz miasta duszy trzech głównych wrogów: świat i jego próżne zaszczyty, ciało, które chce zaspokajać swoje pragnienia oraz szatański, egoistyczny brak szacunku w stosunku do bliźnich" św. Katarzyna ze Sieny

2019-05
20, szczegóły…

XX Róża św. Andrzeja

O BONA CRUX, quae decorem ex membris Domini suscepisti, diu desiderata, sollicite amata, sine intermissione quaesita, et aliquando cupienti animo praeparata: accipe me ab hominibus, et redde me magistro meo: ut per te me recipiat, qui per te me redemit. Amen.

2020-02
20, szczegóły…

XXI Róża Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Różaniec jest modlitwą maluczkich i pokornych, ale też modlitwą najwznioślejszych duchów w Kościele – Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński

2020-03
20, szczegóły…

XXII Róża św. Jana Pawła II

"Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania." – św. Jan Paweł II

2020-06
20, szczegóły…

XXIII Róża Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

A ostatnie słowa Matki Boskiéj wyrzeczone do swych wybranych były te: „Mówcie gorliwie Różaniec" – z objawień w Gietrzwałdzie

2020-10
20, szczegóły…

XIV Róża św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
Dominik Radziszowski

2020-11
20, szczegóły…