XII Róża św. Klary

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

XII Róża św. Klary

Kochajcie zawsze Boga i swoje dusze św. Klara


Robert M…


2018-02

Módlmy się, aby emigranci, zmuszeni z powodu wojen lub głodu do pełnej zagrożeń i niebezpieczeństw ucieczki, znaleźli akceptację i nowe perspektywy życia w krajach, które ich przyjmują.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Czerwiec)
Robert M… II chwalebna – Wniebowstąpienie
Agata M… III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Magdalena K… IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Maciej K… V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Katarzyna M… I radosna – Zwiastowanie NMP
Mariusz M… II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Małgorzata J… III radosna- Narodzenie Jezusa
Rafał J… IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Katarzyna G… V radosna- Znalezienie w świątyni
Olaf G… I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Alicja M… II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Paweł M… III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Monika Czamara IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Rafał Czamara V światła – Ustanowienie Eucharystii
Małgorzata P… I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Piotr P… II bolesna – Biczowanie
Katarzyna T… III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Zbigniew T… IV bolesna – Droga Krzyżowa
Grażyna P… V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Bernard P… I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa