XIX Róża św. Katarzyny ze Sieny

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

XIX Róża św. Katarzyny ze Sieny

(…)należy najpierw pokonać wewnątrz miasta duszy trzech głównych wrogów: świat i jego próżne zaszczyty, ciało, które chce zaspokajać swoje pragnienia oraz szatański, egoistyczny brak szacunku w stosunku do bliźnich" św. Katarzyna ze Sieny


2019-05

Intencja: Za osoby niepełnosprawne – Módlmy się, aby osoby niepełnosprawne znalazły się w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje oferowały programy, które zwiększą ich aktywność.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Grudzień)
Ks. Jarosław I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Gabriela Ś… II chwalebna – Wniebowstąpienie
Małgorzata Seyfried-Wicha III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Kinga Fiałek IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Barbara Gerwel V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Lidia Ostrowska I radosna – Zwiastowanie NMP
Barbara C… II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Eliza L III radosna- Narodzenie Jezusa
Antoni L IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Ewa Śmiałek V radosna- Znalezienie w świątyni
Barbara Wasyl-Nawrot I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Ewa M… II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Elżbieta P… III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Agata Ćwierz IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Zofia Pytel V światła – Ustanowienie Eucharystii
Sylwia Krupa-Murray I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Krzysztof B… II bolesna – Biczowanie
Gabriela Mazurek III bolesna – Cierniem ukoronowanie
S. Dobrawa IV bolesna – Droga Krzyżowa
Aleksandra Proszek V bolesna – Śmierć na Krzyżu