XIX Róża św. Katarzyny ze Sieny

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

XIX Róża św. Katarzyny ze Sieny

(…)należy najpierw pokonać wewnątrz miasta duszy trzech głównych wrogów: świat i jego próżne zaszczyty, ciało, które chce zaspokajać swoje pragnienia oraz szatański, egoistyczny brak szacunku w stosunku do bliźnich" św. Katarzyna ze Sieny


2019-05

Módlmy się, aby emigranci, zmuszeni z powodu wojen lub głodu do pełnej zagrożeń i niebezpieczeństw ucieczki, znaleźli akceptację i nowe perspektywy życia w krajach, które ich przyjmują.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Czerwiec)
Ks. Jarosław II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Gabriela Ś… III radosna- Narodzenie Jezusa
Małgorzata Seyfried-Wicha IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Kinga Fiałek V radosna- Znalezienie w świątyni
Barbara Gerwel I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Lidia Ostrowska II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Barbara C… III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Eliza L IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Antoni L V światła – Ustanowienie Eucharystii
Ewa Śmiałek I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Barbara Wasyl-Nawrot II bolesna – Biczowanie
Ewa M… III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Elżbieta P… IV bolesna – Droga Krzyżowa
Agata Ćwierz V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Zofia Pytel I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Sylwia Krupa-Murray II chwalebna – Wniebowstąpienie
Krzysztof B… III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Gabriela Mazurek IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
S. Dobrawa V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Aleksandra Proszek I radosna – Zwiastowanie NMP