XIX Róża św. Katarzyny ze Sieny

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

XIX Róża św. Katarzyny ze Sieny

(…)należy najpierw pokonać wewnątrz miasta duszy trzech głównych wrogów: świat i jego próżne zaszczyty, ciało, które chce zaspokajać swoje pragnienia oraz szatański, egoistyczny brak szacunku w stosunku do bliźnich" św. Katarzyna ze Sieny


2019-05

Intencja: Za ludzi żyjących na marginesie – Módlmy się za ludzi, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, a nawet w nieludzkich warunkach, by nie zostali zapomniani przez instytucje i nigdy nie byli traktowani jako mniej wartościowi.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Wrzesień)
Ks. Jarosław III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Gabriela Ś… IV bolesna – Droga Krzyżowa
Małgorzata Seyfried-Wicha V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Kinga Fiałek I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Barbara Gerwel II chwalebna – Wniebowstąpienie
Lidia Ostrowska III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Barbara C… IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Eliza L V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Antoni L I radosna – Zwiastowanie NMP
Ewa Śmiałek II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Barbara Wasyl-Nawrot III radosna- Narodzenie Jezusa
Ewa M… IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Elżbieta P… V radosna- Znalezienie w świątyni
Agata Ćwierz I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Zofia Pytel II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Sylwia Krupa-Murray III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Krzysztof B… IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Gabriela Mazurek V światła – Ustanowienie Eucharystii
S. Dobrawa I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Aleksandra Proszek II bolesna – Biczowanie