XX Róża św. Andrzeja

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

XX Róża św. Andrzeja

O BONA CRUX, quae decorem ex membris Domini suscepisti, diu desiderata, sollicite amata, sine intermissione quaesita, et aliquando cupienti animo praeparata: accipe me ab hominibus, et redde me magistro meo: ut per te me recipiat, qui per te me redemit. Amen.


2020-02

Intencja: Za ludzi żyjących na marginesie – Módlmy się za ludzi, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, a nawet w nieludzkich warunkach, by nie zostali zapomniani przez instytucje i nigdy nie byli traktowani jako mniej wartościowi.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Wrzesień)
Ks. Piotr Z… IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Ks. Szymon Drzyżdżyk V radosna- Znalezienie w świątyni
Ks. Stanisław H… I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Ks. Jacek K… II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Ks. Paweł G… III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Ks. Krzysztof K… IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Ks. Grzegorz S… V światła – Ustanowienie Eucharystii
Ks. Zbigniew Fidelus I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Ks. Tomasz Rajda II bolesna – Biczowanie
Ks. Marek G… III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Ks. Stanisław K… IV bolesna – Droga Krzyżowa
Ks. Krzysztof P… V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Ks. Marek M… I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Ks. Jarosław Sroka II chwalebna – Wniebowstąpienie
Ks. Krzysztof K… III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Ks. Tomasz G… IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Ks. Franciszek W… V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Ks. Piotr P… I radosna – Zwiastowanie NMP
Ks. Marek S… II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Ks. Robert M… III radosna- Narodzenie Jezusa