XX Róża św. Andrzeja

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

XX Róża św. Andrzeja

O BONA CRUX, quae decorem ex membris Domini suscepisti, diu desiderata, sollicite amata, sine intermissione quaesita, et aliquando cupienti animo praeparata: accipe me ab hominibus, et redde me magistro meo: ut per te me recipiat, qui per te me redemit. Amen.


2020-02

Intencja: Za osoby niepełnosprawne – Módlmy się, aby osoby niepełnosprawne znalazły się w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje oferowały programy, które zwiększą ich aktywność.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Grudzień)
Ks. Piotr Z… II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Ks. Szymon Drzyżdżyk III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Ks. Stanisław H… IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Ks. Jacek K… V światła – Ustanowienie Eucharystii
Ks. Paweł G… I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Ks. Krzysztof K… II bolesna – Biczowanie
Ks. Grzegorz S… III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Ks. Zbigniew Fidelus IV bolesna – Droga Krzyżowa
Ks. Tomasz Rajda V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Ks. Marek G… I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Ks. Stanisław K… II chwalebna – Wniebowstąpienie
Ks. Krzysztof P… III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Ks. Marek M… IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Ks. Jarosław Sroka V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Ks. Krzysztof K… I radosna – Zwiastowanie NMP
Ks. Tomasz G… II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Ks. Franciszek W… III radosna- Narodzenie Jezusa
Ks. Piotr P… IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Ks. Marek S… V radosna- Znalezienie w świątyni
Ks. Robert M… I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie