VIII Róża Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

VIII Róża Najświętszego Serca Pana Jezusa

Przyjdzce do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię


Janusz L…


2002-02

Intencja: Za osoby niepełnosprawne – Módlmy się, aby osoby niepełnosprawne znalazły się w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje oferowały programy, które zwiększą ich aktywność.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Grudzień)
Jerzy B… wymiana tajemnic w Kościele
Tadeusz B… wymiana tajemnic w Kościele
Józef F… wymiana tajemnic w Kościele
Marian G… wymiana tajemnic w Kościele
Walenty J… wymiana tajemnic w Kościele
Janusz L… wymiana tajemnic w Kościele
Leon M… wymiana tajemnic w Kościele
Marian N… wymiana tajemnic w Kościele
Marek P… wymiana tajemnic w Kościele
MIkołaj Dyl wymiana tajemnic w Kościele
Tadeusz M… wymiana tajemnic w Kościele
Paweł G… wymiana tajemnic w Kościele
Wojciech Ż… wymiana tajemnic w Kościele
Czesław M… wymiana tajemnic w Kościele
Krzysztof R… wymiana tajemnic w Kościele
Marcin M… wymiana tajemnic w Kościele
Jerzy P… wymiana tajemnic w Kościele
Józef P… wymiana tajemnic w Kościele
Antoni W… wymiana tajemnic w Kościele