XXIII Róża Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

XXIII Róża Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

A ostatnie słowa Matki Boskiéj wyrzeczone do swych wybranych były te: „Mówcie gorliwie Różaniec" – z objawień w Gietrzwałdzie


2020-10

Intencja: Za ludzi żyjących na marginesie – Módlmy się za ludzi, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, a nawet w nieludzkich warunkach, by nie zostali zapomniani przez instytucje i nigdy nie byli traktowani jako mniej wartościowi.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Wrzesień)
X. Jarosław I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Ks. Paweł M… II chwalebna – Wniebowstąpienie
Aleksandra G… III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Aleksandra Dębska IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Justyna Janus V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Ewelina Zgud I radosna – Zwiastowanie NMP
Paweł Rogoda II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Katarzyna Rogoda III radosna- Narodzenie Jezusa
Danuta S… IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Danuta Szczurowska V radosna- Znalezienie w świątyni
S. Danuta I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Ewa Krupa II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Klaudia Krupa III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Maria Teresa K… IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Dorota Dużyk V światła – Ustanowienie Eucharystii
Kamila Tatar I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Beata Gaczoł II bolesna – Biczowanie
Bogusława W… III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Elżbieta Ż… IV bolesna – Droga Krzyżowa
Patrycja Jelonek V bolesna – Śmierć na Krzyżu