XXIII Róża Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

XXIII Róża Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

A ostatnie słowa Matki Boskiéj wyrzeczone do swych wybranych były te: „Mówcie gorliwie Różaniec" – z objawień w Gietrzwałdzie


2020-10

Módlmy się, aby emigranci, zmuszeni z powodu wojen lub głodu do pełnej zagrożeń i niebezpieczeństw ucieczki, znaleźli akceptację i nowe perspektywy życia w krajach, które ich przyjmują.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Czerwiec)
X. Jarosław V radosna- Znalezienie w świątyni
Ks. Paweł M… I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Aleksandra G… II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Aleksandra Dębska III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Justyna Janus IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Ewelina Zgud V światła – Ustanowienie Eucharystii
Paweł Rogoda I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Katarzyna Rogoda II bolesna – Biczowanie
Danuta S… III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Danuta Szczurowska IV bolesna – Droga Krzyżowa
S. Danuta V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Ewa Krupa I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Klaudia Krupa II chwalebna – Wniebowstąpienie
Maria Teresa K… III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Dorota Dużyk IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Kamila Tatar V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Beata Gaczoł I radosna – Zwiastowanie NMP
Bogusława W… II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Elżbieta Ż… III radosna- Narodzenie Jezusa
Patrycja Jelonek IV radosna- Ofiarowanie w świątyni