XXI Róża Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

XXI Róża Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Różaniec jest modlitwą maluczkich i pokornych, ale też modlitwą najwznioślejszych duchów w Kościele – Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński


2020-03

Intencja: Za osoby niepełnosprawne – Módlmy się, aby osoby niepełnosprawne znalazły się w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje oferowały programy, które zwiększą ich aktywność.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Grudzień)
Brygida G… I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Natalia G… II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Wioletta T… III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Teresa J… IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Marian Michalski V światła – Ustanowienie Eucharystii
Zofia Pytel I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
S. Danuta II bolesna – Biczowanie
Patryk Śmiałek III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Elżbieta L… IV bolesna – Droga Krzyżowa
Ewa M… V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Marcin Marek I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Marcin Marek II chwalebna – Wniebowstąpienie
Klaudia Krupa III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Sylwia Krupa-Murray IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Marek S… V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Dariusz Klupa I radosna – Zwiastowanie NMP
Mieczysława Bienias II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Jadwiga Kociołek III radosna- Narodzenie Jezusa
Małgorzata M… IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Ryszard M… V radosna- Znalezienie w świątyni