XXI Róża Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

XXI Róża Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Różaniec jest modlitwą maluczkich i pokornych, ale też modlitwą najwznioślejszych duchów w Kościele – Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński


2020-03

Módlmy się, aby emigranci, zmuszeni z powodu wojen lub głodu do pełnej zagrożeń i niebezpieczeństw ucieczki, znaleźli akceptację i nowe perspektywy życia w krajach, które ich przyjmują.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Czerwiec)
Brygida G… II bolesna – Biczowanie
Natalia G… III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Wioletta T… IV bolesna – Droga Krzyżowa
Teresa J… V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Marian Michalski I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Zofia Pytel II chwalebna – Wniebowstąpienie
S. Danuta III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Patryk Śmiałek IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Elżbieta L… V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Ewa M… I radosna – Zwiastowanie NMP
Marcin Marek II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Marcin Marek III radosna- Narodzenie Jezusa
Klaudia Krupa IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Sylwia Krupa-Murray V radosna- Znalezienie w świątyni
Marek S… I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Dariusz Klupa II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Mieczysława Bienias III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Jadwiga Kociołek IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Małgorzata M… V światła – Ustanowienie Eucharystii
Ryszard M… I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu