XXI Róża Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

XXI Róża Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Różaniec jest modlitwą maluczkich i pokornych, ale też modlitwą najwznioślejszych duchów w Kościele – Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński


2020-03

Intencja: Za ludzi żyjących na marginesie – Módlmy się za ludzi, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, a nawet w nieludzkich warunkach, by nie zostali zapomniani przez instytucje i nigdy nie byli traktowani jako mniej wartościowi.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Wrzesień)
Brygida G… III radosna- Narodzenie Jezusa
Natalia G… IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Wioletta T… V radosna- Znalezienie w świątyni
Teresa J… I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Marian Michalski II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Zofia Pytel III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
S. Danuta IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Patryk Śmiałek V światła – Ustanowienie Eucharystii
Elżbieta L… I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Ewa M… II bolesna – Biczowanie
Marcin Marek III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Marcin Marek IV bolesna – Droga Krzyżowa
Klaudia Krupa V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Sylwia Krupa-Murray I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Marek S… II chwalebna – Wniebowstąpienie
Dariusz Klupa III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Mieczysława Bienias IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Jadwiga Kociołek V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Małgorzata M… I radosna – Zwiastowanie NMP
Ryszard M… II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety