Róża św. Katarzyny ze Sieny

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

Róża św. Katarzyny ze Sieny

(…)należy najpierw pokonać wewnątrz miasta duszy trzech głównych wrogów: świat i jego próżne zaszczyty, ciało, które chce zaspokajać swoje pragnienia oraz szatański, egoistyczny brak szacunku w stosunku do bliźnich" św. Katarzyna ze Sieny


2019-05

Intencja: Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Październik)
Ks. Jarosław III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Gabriela Ś… IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Małgorzata Seyfried-Wicha V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Kinga Fiałek I radosna – Zwiastowanie NMP
Barbara Gerwel II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Lidia Ostrowska III radosna- Narodzenie Jezusa
Barbara C… IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Eliza L V radosna- Znalezienie w świątyni
Antoni L I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Ewa Śmiałek II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Barbara Wasyl-Nawrot III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Ewa M… IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Elżbieta P… V światła – Ustanowienie Eucharystii
Agata Ćwierz I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Zofia Pytel II bolesna – Biczowanie
Sylwia Krupa-Murray III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Krzysztof B… IV bolesna – Droga Krzyżowa
Gabriela Mazurek V bolesna – Śmierć na Krzyżu
S. Dobrawa I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Aleksandra Proszek II chwalebna – Wniebowstąpienie