Róża Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

Róża Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Różaniec jest modlitwą maluczkich i pokornych, ale też modlitwą najwznioślejszych duchów w Kościele – Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński


2020-03

Intencja: Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Październik)
Brygida G… III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Natalia G… IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Wioletta T… V światła – Ustanowienie Eucharystii
Teresa J… I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Marian Michalski II bolesna – Biczowanie
Zofia Pytel III bolesna – Cierniem ukoronowanie
S. Danuta IV bolesna – Droga Krzyżowa
Patryk Śmiałek V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Elżbieta L… I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Ewa M… II chwalebna – Wniebowstąpienie
Marcin Marek III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Marcin Marek IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Klaudia Krupa V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Sylwia Krupa-Murray I radosna – Zwiastowanie NMP
Marek S… II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Dariusz Klupa III radosna- Narodzenie Jezusa
Mieczysława Bienias IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Jadwiga Kociołek V radosna- Znalezienie w świątyni
Małgorzata M… I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Ryszard M… II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej