XXV Trojga Serc Najświętszego Serca Pana Jezusa Niepokalanego Serca Maryi Najczystszego Serca Józefa

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

XXV Trojga Serc Najświętszego Serca Pana Jezusa Niepokalanego Serca Maryi Najczystszego Serca Józefa

.


2021-02

Intencja: Módlmy się, aby wewnętrzne bogactwo i godność kobiet były szanowane we wszystkich kulturach i aby zniknęło zjawisko dyskryminacji, która przynosi tyle cierpienia w różnych częściach świata.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Kweicień)
Aleksandra Janas IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Julia Jelonek V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Małgorzta Jelonek I radosna – Zwiastowanie NMP
Rafał Jelonek II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Jakub Jelonek III radosna- Narodzenie Jezusa
Kamil Gunerka IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Jadwiga Kociołek V radosna- Znalezienie w świątyni
Ewa Dużyk I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Katarzyna Gwóźdź II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Olaf Gwóźdź III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Teresa Rogoda IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Wiktoria Rydzewska V światła – Ustanowienie Eucharystii
Barbara I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Anna II bolesna – Biczowanie
Witold III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Wiktoria Z… IV bolesna – Droga Krzyżowa