Sakrament Namaszczenia Chorych

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

Obowiązek poproszenia kapłana o udzielenie tego Sakramentu ciąży na najbliższej rodzinie chorego. W przypadku ciężkiej choroby lepiej poprosić kapłana wcześniej, bowiem jest to sakrament umocnienia i zjednoczenia cierpienia z cierpieniem zbawczym Chrystusa.  Sakrament ten może być przyjmowany wielokrotnie, ale zazwyczaj nie częściej niż raz w roku. Rodzina, osoby, która trafia do szpitala powinna się zwrócić do kapelana o udzielenie tego sakramentu przed operacją.

Sakramentu namaszczenia chorych udziela się w następujących przypadkach:

 

  • jeśli jest przewlekła choroba,
  • osobom w starszym wieku,
  • przed operacją medyczną,
  • nieprzytomnym lub psychicznie chorym, jeśli można przypuszczać, że w normalnych warunkach życzyłyby sobie przyjęcia tego sakramentu.

 

 

Sakrament Namaszczenia chorych można przyjąć:

 

  • w Pierwsze Piątki miesiąca podczas odwiedzin chorych
  • podczas wezwania kapłana do chorego
  • podczas Mszy św. dla chorych w czasie rekolekcji

 

Jeśli chory jest w domu i może przyjąć Komunię św. należy przygotować: stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, (wodę i tylko wodę do popicia dla chorego). W czasie udzielania sakramentu namaszczenia chorych powinni modlić się wspólnie także domownicy.

SAKRAMENTU NIE UDZIELA SIĘ ZMARŁYM!!!

Kapłana z posługą do umierającego wzywamy jak najszybciej i o każdej porze dnia lub nocy.