Sakrament Kapłaństwa

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

W każdy pierwszy czwartek miesiąca modlimy się o świętość kapłanów

oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, szczególnie z naszej parafii.

Osoby pragnące wstąpić do seminarium lub zgromadzenia zakonnego zgłaszają się osobiście do Ks. Proboszcza. Więcej szczegółów podawanych jest w czasie rozmowy z kandydatem/tką.