Sakrament Bierzmowania

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

W związku ze zmianami w systemie edukacji, okres przygotowania do bierzmowania obejmuje trzy klasy – VI, VII i VIII. Samo przyjęcie sakramentu możliwe jest najwcześniej na zakończenie klasy VIII”.

Uprzywilejowanym miejscem przygotowania do sakramentu jest parafia zamieszkania, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła.

Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez:

 

  • Systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy św.
  • Korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania – raz w miesiącu ( najlepiej przed pierwszym piątkiem miesiąca)
  • Branie czynnego udziału w spotkaniu grupy do bierzmowania, uczestniczenie w Nabożeństwie Różańcowym, Roratach, Drodze Krzyżowej.

 

 

Spotkania przygotowujące w ciągu roku:

klasy I – raz w miesiącu (10 spotkań)

klasy II – raz w miesiącu (10 spotkań)

klasy III – raz w tygodniu (25 spotkań)

 

W ciągu całego cyklu przygotowań będzie przynajmniej pięć spotkań z rodzicami kandydatów do bierzmowania.

Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile są nadal wierzącymi i praktykującymi katolikami. Tam, gdzie nie jest to możliwe, świadkiem może być inna osoba – wierząca i praktykująca, która ukończyła 16 lat i przyjęła sakrament bierzmowania.

Podkreśleniem związku bierzmowania z sakramentem chrztu jest też zachęta do zachowania imienia chrzcielnego. To okazja do bliższego poznania patrona, który towarzyszy nam często od pierwszych chwil życia. Zmiana jest uzasadniona, gdy imię chrzcielne nie jest związane z patronem chrześcijańskim.

Zapisy na nowy rok od września u Ks. Proboszcza