V Róża św. Weroniki

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

V Róża św. Weroniki

Jesli łaska Jezusa będzie w naszych sercach – staniemy się Jego odbiciem.


Irena Nowak


1986-01

Intencja: Za osoby niepełnosprawne – Módlmy się, aby osoby niepełnosprawne znalazły się w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje oferowały programy, które zwiększą ich aktywność.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Grudzień)
Lucyna C… I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Irena N… II chwalebna – Wniebowstąpienie
Maria J… III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Maria K… IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Bogumiła W… V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Aneta N… I radosna – Zwiastowanie NMP
Janina P… II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Helena B… III radosna- Narodzenie Jezusa
Stanisława R… IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Daniela K… V radosna- Znalezienie w świątyni
Irena N… I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Bernadeta W… II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Krystyna G… III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Kazimiera P… IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Barbara B… V światła – Ustanowienie Eucharystii
Jolanta P… I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Magdalena M… II bolesna – Biczowanie
Zuzanna B… III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Agnieszka D… IV bolesna – Droga Krzyżowa
Maria K… V bolesna – Śmierć na Krzyżu