V Róża św. Weroniki

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

V Róża św. Weroniki

Jesli łaska Jezusa będzie w naszych sercach – staniemy się Jego odbiciem.


Irena Nowak


1986-01

Intencja: Za ludzi żyjących na marginesie – Módlmy się za ludzi, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, a nawet w nieludzkich warunkach, by nie zostali zapomniani przez instytucje i nigdy nie byli traktowani jako mniej wartościowi.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Wrzesień)
Lucyna C… III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Irena N… IV bolesna – Droga Krzyżowa
Maria J… V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Maria K… I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Bogumiła W… II chwalebna – Wniebowstąpienie
Aneta N… III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Janina P… IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Helena B… V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Stanisława R… I radosna – Zwiastowanie NMP
Daniela K… II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Irena N… III radosna- Narodzenie Jezusa
Bernadeta W… IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Krystyna G… V radosna- Znalezienie w świątyni
Kazimiera P… I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Barbara B… II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Jolanta P… III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Magdalena M… IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Zuzanna B… V światła – Ustanowienie Eucharystii
Agnieszka D… I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Maria K… II bolesna – Biczowanie