XVII Róża św. Rity

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

XVII Róża św. Rity

"Jeśli ufasz Panu , wszystko jest możliwe" – św Rita


2019-03

Módlmy się, aby emigranci, zmuszeni z powodu wojen lub głodu do pełnej zagrożeń i niebezpieczeństw ucieczki, znaleźli akceptację i nowe perspektywy życia w krajach, które ich przyjmują.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Czerwiec)
Małgorzata P… IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Jolanta C… V radosna- Znalezienie w świątyni
Elżbieta Rydzewska I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Magdalena Rydzewska II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Małgorzata Szostak III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Elżbieta Łazarczyk IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Marzena Szydełko V światła – Ustanowienie Eucharystii
Piotr Szydełko I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Edyta Paluch II bolesna – Biczowanie
Katarzyna Mazurek III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Małgorzata Szostak IV bolesna – Droga Krzyżowa
Joanna Gutowska V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Teresa Bartkowicz I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Hanna Kozak II chwalebna – Wniebowstąpienie
Liliana G… III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Anna Wilkosz IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Adrianna S V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Patryk S I radosna – Zwiastowanie NMP
Urszula Marchewka II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Zofia Pytel III radosna- Narodzenie Jezusa