XVII Róża św. Rity

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

XVII Róża św. Rity

"Jeśli ufasz Panu , wszystko jest możliwe" – św Rita


2019-03

Intencja: Za osoby niepełnosprawne – Módlmy się, aby osoby niepełnosprawne znalazły się w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje oferowały programy, które zwiększą ich aktywność.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Grudzień)
Małgorzata P… III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Jolanta C… IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Elżbieta Rydzewska V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Magdalena Rydzewska I radosna – Zwiastowanie NMP
Małgorzata Szostak II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Elżbieta Łazarczyk III radosna- Narodzenie Jezusa
Marzena Szydełko IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Piotr Szydełko V radosna- Znalezienie w świątyni
Edyta Paluch I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Katarzyna Mazurek II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Małgorzata Szostak III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Joanna Gutowska IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Teresa Bartkowicz V światła – Ustanowienie Eucharystii
Hanna Kozak I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Liliana G… II bolesna – Biczowanie
Anna Wilkosz III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Adrianna S IV bolesna – Droga Krzyżowa
Patryk S V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Urszula Marchewka I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Zofia Pytel II chwalebna – Wniebowstąpienie