Róża św. Ojca Pio

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

Róża św. Ojca Pio

Kochajcie Maryję i starajcie się, by Ją kochano. Odmawiajcie zawsze Jej różaniec i czyńcie dobro. Dzięki tej modlitwie szatan spudłuje swe ataki i będzie pokonany, i to zawsze. Jest to modlitwa do Tej, która odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi. św. O. Pio


Iwona B…


2018-02

Intencja ewangelizacyjna: Aby Kościół w Afryce poprzez zaangażowanie swoich członków był zaczynem jedności pomiędzy narodami, a także znakiem nadziei dla tego kontynentu.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Maj)
Jerzy W… I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Stanisława W… II chwalebna – Wniebowstąpienie
Iwona B… III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Adam B… IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Krzysztof B… V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Bożena S… I radosna – Zwiastowanie NMP
Maria C… II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Barbara L… III radosna- Narodzenie Jezusa
Daniel T… IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Monika R… V radosna- Znalezienie w świątyni
Dariusz S… I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Emilia K… II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Krystyna G… III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Władysław C… IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Alicja Krawczyk V światła – Ustanowienie Eucharystii
Łukasz Krawczyk I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Józef W… II bolesna – Biczowanie
Zofia K… III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Anna M… IV bolesna – Droga Krzyżowa
Elżbieta S… V bolesna – Śmierć na Krzyżu