XIV Róża św. Ojca Pio

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

XIV Róża św. Ojca Pio

Kochajcie Maryję i starajcie się, by Ją kochano. Odmawiajcie zawsze Jej różaniec i czyńcie dobro. Dzięki tej modlitwie szatan spudłuje swe ataki i będzie pokonany, i to zawsze. Jest to modlitwa do Tej, która odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi. św. O. Pio


Iwona B…


2018-02

Módlmy się, aby emigranci, zmuszeni z powodu wojen lub głodu do pełnej zagrożeń i niebezpieczeństw ucieczki, znaleźli akceptację i nowe perspektywy życia w krajach, które ich przyjmują.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Czerwiec)
Jerzy W… II chwalebna – Wniebowstąpienie
Stanisława W… III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Iwona B… IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Adam B… V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Krzysztof B… I radosna – Zwiastowanie NMP
Bożena S… II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Maria C… III radosna- Narodzenie Jezusa
Barbara L… IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Daniel T… V radosna- Znalezienie w świątyni
Monika R… I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Dariusz S… II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Emilia K… III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Zuzanna K… IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Władysław C… V światła – Ustanowienie Eucharystii
Alicja Krawczyk I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Łukasz Krawczyk II bolesna – Biczowanie
Józef W… III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Zofia K… IV bolesna – Droga Krzyżowa
Anna M… V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Elżbieta S… I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa