XIV Róża św. Ojca Pio

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

XIV Róża św. Ojca Pio

Kochajcie Maryję i starajcie się, by Ją kochano. Odmawiajcie zawsze Jej różaniec i czyńcie dobro. Dzięki tej modlitwie szatan spudłuje swe ataki i będzie pokonany, i to zawsze. Jest to modlitwa do Tej, która odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi. św. O. Pio


Iwona B…


2018-02

Intencja: Za Synod – Módlmy się za Kościół, aby na wszystkich poziomach przyjął postawę słuchania i dialogu jako sposób życia, pozwalając prowadzić się Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Październik)
Jerzy W… IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Stanisława W… V światła – Ustanowienie Eucharystii
Iwona B… I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Adam B… II bolesna – Biczowanie
Krzysztof B… III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Bożena S… IV bolesna – Droga Krzyżowa
Maria C… V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Barbara L… I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Daniel T… II chwalebna – Wniebowstąpienie
Monika R… III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Dariusz S… IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Emilia K… V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Zuzanna K… I radosna – Zwiastowanie NMP
Władysław C… II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Alicja Krawczyk III radosna- Narodzenie Jezusa
Łukasz Krawczyk IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Józef W… V radosna- Znalezienie w świątyni
Zofia K… I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Anna M… II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Elżbieta S… III światła – Głoszenie Królestwa Bożego