XVI Róża św. Ludwika Marii Grignon de Montfort

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

XVI Róża św. Ludwika Marii Grignon de Montfort

Nigdy dusza gorliwa w codziennym odmawianiu różańca św. nie będzie heretycka lub oszukana przez szatana. św. Ludwik Maria Grignon de Monfort


Ewelina Zgud


2019-01

Intencja: Za ludzi żyjących na marginesie – Módlmy się za ludzi, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, a nawet w nieludzkich warunkach, by nie zostali zapomniani przez instytucje i nigdy nie byli traktowani jako mniej wartościowi.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Wrzesień)
ks. Jarosław Sroka II chwalebna – Wniebowstąpienie
Ewelina Zgud III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Magdalena Wolińska IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Łukasz Grzybczyk V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Kinga Mleczko I radosna – Zwiastowanie NMP
Jacek Mleczko II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Justyna Janus III radosna- Narodzenie Jezusa
Karolina Branicka IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Dorota Suszek V radosna- Znalezienie w świątyni
Marta Madej I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Małgorzata Grzybek II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Jan Zgud III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Maria Zgud IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Katarzyna Skórka V światła – Ustanowienie Eucharystii
B Jurek I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
B Jurek II bolesna – Biczowanie
Bogumiła Cegielska III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Bogdan Jelonek IV bolesna – Droga Krzyżowa
Patrycja Jelonek V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Zofia Sosin I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa