XVI Róża św. Ludwika Marii Grignon de Montfort

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

XVI Róża św. Ludwika Marii Grignon de Montfort

Nigdy dusza gorliwa w codziennym odmawianiu różańca św. nie będzie heretycka lub oszukana przez szatana. św. Ludwik Maria Grignon de Monfort


Ewelina Zgud


2019-01

Módlmy się, aby emigranci, zmuszeni z powodu wojen lub głodu do pełnej zagrożeń i niebezpieczeństw ucieczki, znaleźli akceptację i nowe perspektywy życia w krajach, które ich przyjmują.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Czerwiec)
ks. Jarosław Sroka I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Ewelina Zgud II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Magdalena Wolińska III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Łukasz Grzybczyk IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Kinga Mleczko V światła – Ustanowienie Eucharystii
Jacek Mleczko I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Justyna Janus II bolesna – Biczowanie
Karolina Branicka III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Dorota Suszek IV bolesna – Droga Krzyżowa
Marta Madej V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Małgorzata Grzybek I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Jan Zgud II chwalebna – Wniebowstąpienie
Maria Zgud III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Katarzyna Skórka IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
B Jurek V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
B Jurek I radosna – Zwiastowanie NMP
Bogumiła Cegielska II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Bogdan Jelonek III radosna- Narodzenie Jezusa
Patrycja Jelonek IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Zofia Sosin V radosna- Znalezienie w świątyni