XXII Róża św. Jana Pawła II

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

XXII Róża św. Jana Pawła II

"Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania." – św. Jan Paweł II


2020-06

Intencja: Za ludzi żyjących na marginesie – Módlmy się za ludzi, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, a nawet w nieludzkich warunkach, by nie zostali zapomniani przez instytucje i nigdy nie byli traktowani jako mniej wartościowi.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Wrzesień)
Siostra Jadwiga V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Maria Czort I radosna – Zwiastowanie NMP
Rafał Rydzewski II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Grażyna Frączek III radosna- Narodzenie Jezusa
Jadwiga P… IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Karolina C… V radosna- Znalezienie w świątyni
S. Danuta I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Marcin Marek II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Marcin Marek III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Maria K… IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Ewa M… V światła – Ustanowienie Eucharystii
Zofia Pytel I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Bogdan G… II bolesna – Biczowanie
Beata K… III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Maria Perłowska IV bolesna – Droga Krzyżowa
Monika Seweryn V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Ksawery Zydroń I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Przemysław Zydroń II chwalebna – Wniebowstąpienie
Julia T… III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Marian T… IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi