XV Róża św. Jana Marii Vianney

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

XV Róża św. Jana Marii Vianney

Jedno tylko Zdrowaś Maryjo dobrze powiedziane wstrząsa całym piekłem”. św. Jan Maria Vianney


Ks. Proboszcz Wiesław Czubernat


2018-03

Intencja: Za osoby niepełnosprawne – Módlmy się, aby osoby niepełnosprawne znalazły się w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje oferowały programy, które zwiększą ich aktywność.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Grudzień)
ks. Proboszcz Wiesław Czubernat V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Jan S I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Jan Proszek II chwalebna – Wniebowstąpienie
Agnieszka Kolasiewicz III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
S. Jadwiga IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Miranda Ziembla V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Justyna Pastuszak I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Karolina Branicka II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Aleksandra Proszek III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Marta Poniedziałek IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Bogdan Poniedziałek V światła – Ustanowienie Eucharystii
Julia J… I radosna – Zwiastowanie NMP
Justyna J… II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Aleksandra J… III radosna- Narodzenie Jezusa
Adam S… IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Tadeusz M… V radosna- Znalezienie w świątyni
Małgorzata K… I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Robert Markowski II bolesna – Biczowanie
Maria Stawiarska III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Stanisław S IV bolesna – Droga Krzyżowa