XV Róża św. Jana Marii Vianney

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

XV Róża św. Jana Marii Vianney

Jedno tylko Zdrowaś Maryjo dobrze powiedziane wstrząsa całym piekłem”. św. Jan Maria Vianney


Ks. Proboszcz Wiesław Czubernat


2018-03

Intencja: Za ludzi żyjących na marginesie – Módlmy się za ludzi, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, a nawet w nieludzkich warunkach, by nie zostali zapomniani przez instytucje i nigdy nie byli traktowani jako mniej wartościowi.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Wrzesień)
ks. Proboszcz Wiesław Czubernat II bolesna – Biczowanie
Jan S III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Jan Proszek IV bolesna – Droga Krzyżowa
Agnieszka Kolasiewicz V bolesna – Śmierć na Krzyżu
S. Jadwiga I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Miranda Ziembla II chwalebna – Wniebowstąpienie
Justyna Pastuszak III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Karolina Branicka IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Aleksandra Proszek V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Marta Poniedziałek I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Bogdan Poniedziałek II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Julia J… III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Justyna J… IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Aleksandra J… V światła – Ustanowienie Eucharystii
Adam S… I radosna – Zwiastowanie NMP
Tadeusz M… II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Małgorzata K… III radosna- Narodzenie Jezusa
Robert Markowski IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Maria Stawiarska V radosna- Znalezienie w świątyni
Stanisław S I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu