XV Róża św. Jana Marii Vianney

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

XV Róża św. Jana Marii Vianney

Jedno tylko Zdrowaś Maryjo dobrze powiedziane wstrząsa całym piekłem”. św. Jan Maria Vianney


Ks. Proboszcz Wiesław Czubernat


2018-03

Módlmy się, aby emigranci, zmuszeni z powodu wojen lub głodu do pełnej zagrożeń i niebezpieczeństw ucieczki, znaleźli akceptację i nowe perspektywy życia w krajach, które ich przyjmują.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Czerwiec)
ks. Proboszcz Wiesław Czubernat I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Jan S II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Jan Proszek III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Agnieszka Kolasiewicz IV światła – Przemienienie na górze Tabor
S. Jadwiga V światła – Ustanowienie Eucharystii
Miranda Ziembla I radosna – Zwiastowanie NMP
Justyna Pastuszak II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Karolina Branicka III radosna- Narodzenie Jezusa
Aleksandra Proszek IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Marta Poniedziałek V radosna- Znalezienie w świątyni
Bogdan Poniedziałek I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Julia J… II bolesna – Biczowanie
Justyna J… III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Aleksandra J… IV bolesna – Droga Krzyżowa
Adam S… V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Tadeusz M… I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Małgorzata K… II chwalebna – Wniebowstąpienie
Robert Markowski III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Maria Stawiarska IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Stanisław S V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi