Róża św. Jana Marii Vianney

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

Róża św. Jana Marii Vianney

Jedno tylko Zdrowaś Maryjo dobrze powiedziane wstrząsa całym piekłem”. św. Jan Maria Vianney


Ks. Proboszcz Wiesław Czubernat


2018-03

Intencja ewangelizacyjna: Aby Kościół w Afryce poprzez zaangażowanie swoich członków był zaczynem jedności pomiędzy narodami, a także znakiem nadziei dla tego kontynentu.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Maj)
ks. Proboszcz Wiesław Czubernat V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Jan S I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Jan Proszek II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Agnieszka Kolasiewicz III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
S. Jadwiga IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Miranda Ziembla V światła – Ustanowienie Eucharystii
Justyna Pastuszak I radosna – Zwiastowanie NMP
Karolina Branicka II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Aleksandra Proszek III radosna- Narodzenie Jezusa
Marta Poniedziałek IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Bogdan Poniedziałek V radosna- Znalezienie w świątyni
Julia J… I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Justyna J… II bolesna – Biczowanie
Aleksandra J… III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Adam S… IV bolesna – Droga Krzyżowa
Tadeusz M… V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Małgorzata K… I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Robert Markowski II chwalebna – Wniebowstąpienie
Maria Stawiarska III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Stanisław S IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi