I Róża św. Jadwigi Królowej

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

I Róża św. Jadwigi Królowej

Swoją pozycję społeczną, swoje talenty, całe swoje życie prywatne całkowicie oddała na służbę Chrystusa


Teresa Kapusta


1986-01

Intencja: Za osoby niepełnosprawne – Módlmy się, aby osoby niepełnosprawne znalazły się w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje oferowały programy, które zwiększą ich aktywność.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Grudzień)
Lucyna R… I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Tadeusza B… II bolesna – Biczowanie
Justyna Pastuszak III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Maria B… IV bolesna – Droga Krzyżowa
Ewa C… V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Jadwiga C… I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Danuta D… II chwalebna – Wniebowstąpienie
Rozalia G… III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Teresa Kapusta IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Barbara K… V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Alicja L… I radosna – Zwiastowanie NMP
Bożena M… II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Anna M… III radosna- Narodzenie Jezusa
Maria M… IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Ewa M… V radosna- Znalezienie w świątyni
Zofia P… I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Maria P… II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Władysława P… III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Joanna P… IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Urszula P… V światła – Ustanowienie Eucharystii