I Róża św. Jadwigi Królowej

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

I Róża św. Jadwigi Królowej

Swoją pozycję społeczną, swoje talenty, całe swoje życie prywatne całkowicie oddała na służbę Chrystusa


Teresa Kapusta


1986-01

Intencja: Za ludzi żyjących na marginesie – Módlmy się za ludzi, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, a nawet w nieludzkich warunkach, by nie zostali zapomniani przez instytucje i nigdy nie byli traktowani jako mniej wartościowi.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Wrzesień)
Lucyna R… III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Tadeusza B… IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Justyna Pastuszak V światła – Ustanowienie Eucharystii
Maria B… I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Ewa C… II bolesna – Biczowanie
Jadwiga C… III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Danuta D… IV bolesna – Droga Krzyżowa
Rozalia G… V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Teresa Kapusta I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Barbara K… II chwalebna – Wniebowstąpienie
Alicja L… III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Bożena M… IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Anna M… V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Maria M… I radosna – Zwiastowanie NMP
Ewa M… II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Zofia P… III radosna- Narodzenie Jezusa
Maria P… IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Władysława P… V radosna- Znalezienie w świątyni
Joanna P… I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Urszula P… II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej