I Róża św. Jadwigi Królowej

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

I Róża św. Jadwigi Królowej

Swoją pozycję społeczną, swoje talenty, całe swoje życie prywatne całkowicie oddała na służbę Chrystusa


Teresa Kapusta


1986-01

Módlmy się, aby emigranci, zmuszeni z powodu wojen lub głodu do pełnej zagrożeń i niebezpieczeństw ucieczki, znaleźli akceptację i nowe perspektywy życia w krajach, które ich przyjmują.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Czerwiec)
Lucyna R… II chwalebna – Wniebowstąpienie
Tadeusza B… III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Justyna Pastuszak IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Maria B… V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Ewa C… I radosna – Zwiastowanie NMP
Jadwiga C… II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Danuta D… III radosna- Narodzenie Jezusa
Rozalia G… IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Teresa Kapusta V radosna- Znalezienie w świątyni
Barbara K… I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Alicja L… II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Bożena M… III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Anna M… IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Maria M… V światła – Ustanowienie Eucharystii
Ewa M… I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Zofia P… II bolesna – Biczowanie
Maria P… III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Władysława P… IV bolesna – Droga Krzyżowa
Joanna P… V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Urszula P… I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa