X Róża św. Hiacynty

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

X Róża św. Hiacynty

„Odwiedziła nas Nasza Pani i powiedziała, że wkrótce przybędzie, żeby zabrać Franciszka do nieba. Zapytała mnie, czy ja chcę nawrócić jeszcze więcej grzeszników. Odpowiedziałam Jej, że tak”. św. Hiacynta


Emilia J…


2017-01

Módlmy się, aby emigranci, zmuszeni z powodu wojen lub głodu do pełnej zagrożeń i niebezpieczeństw ucieczki, znaleźli akceptację i nowe perspektywy życia w krajach, które ich przyjmują.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Czerwiec)
Konrad M… III radosna- Narodzenie Jezusa
Franciszek M… IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Maksymilian M… V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Zofia R… I radosna – Zwiastowanie NMP
Marta R… II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Mateusz K… III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Maria D… IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Anna D… V radosna- Znalezienie w świątyni
Jakub J… I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Maciej T… II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Jakub G… III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Weronika R… IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Wojciech R… V światła – Ustanowienie Eucharystii
Agata M… I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Krzysztof G… II bolesna – Biczowanie
Adrian M… III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Kamila T… IV bolesna – Droga Krzyżowa
Patrycja K… V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Emilia J… I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Piotr J… II chwalebna – Wniebowstąpienie