III Róża Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

III Róża Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

Miała pewność, że jest narzędziem w rękach Boga i że wykonuje Jego dzieło.


Danuta W…


1986-01

Intencja: Za osoby niepełnosprawne – Módlmy się, aby osoby niepełnosprawne znalazły się w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje oferowały programy, które zwiększą ich aktywność.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Grudzień)
Danuta W… I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Maria B… II chwalebna – Wniebowstąpienie
Janina K… III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Helena B… IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Zofia P… V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Stanisława S… I radosna – Zwiastowanie NMP
Stefania M… II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Stanisława G… III radosna- Narodzenie Jezusa
Irena G… IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Maria J… V radosna- Znalezienie w świątyni
Agata C… I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Helena K… II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Jolanta Ś… III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Krystyna K… IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Józefa J… V światła – Ustanowienie Eucharystii
Elżbieta C… I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Maria B… II bolesna – Biczowanie
Justyna Pastuszak III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Maria Teresa K… IV bolesna – Droga Krzyżowa
Justyna Pastuszak V bolesna – Śmierć na Krzyżu