III Róża Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

III Róża Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

Miała pewność, że jest narzędziem w rękach Boga i że wykonuje Jego dzieło.


Danuta W…


1986-01

Módlmy się, aby emigranci, zmuszeni z powodu wojen lub głodu do pełnej zagrożeń i niebezpieczeństw ucieczki, znaleźli akceptację i nowe perspektywy życia w krajach, które ich przyjmują.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Czerwiec)
Danuta W… II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Maria B… III radosna- Narodzenie Jezusa
Janina K… IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Helena B… V radosna- Znalezienie w świątyni
Zofia P… I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Stanisława S… II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Stefania M… III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Stanisława G… IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Irena G… V światła – Ustanowienie Eucharystii
Maria J… I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Agata C… II bolesna – Biczowanie
Helena K… III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Jolanta Ś… IV bolesna – Droga Krzyżowa
Krystyna K… V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Józefa J… I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Elżbieta C… II chwalebna – Wniebowstąpienie
Maria B… III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Justyna Pastuszak IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Maria Teresa K… V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Justyna Pastuszak I radosna – Zwiastowanie NMP