III Róża Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

III Róża Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

Miała pewność, że jest narzędziem w rękach Boga i że wykonuje Jego dzieło.


Danuta W…


1986-01

Intencja: Za ludzi żyjących na marginesie – Módlmy się za ludzi, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, a nawet w nieludzkich warunkach, by nie zostali zapomniani przez instytucje i nigdy nie byli traktowani jako mniej wartościowi.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Wrzesień)
Danuta W… III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Maria B… IV bolesna – Droga Krzyżowa
Janina K… V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Helena B… I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Zofia P… II chwalebna – Wniebowstąpienie
Stanisława S… III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Stefania M… IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Stanisława G… V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Irena G… I radosna – Zwiastowanie NMP
Maria J… II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Agata C… III radosna- Narodzenie Jezusa
Helena K… IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Jolanta Ś… V radosna- Znalezienie w świątyni
Krystyna K… I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Józefa J… II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Elżbieta C… III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Maria B… IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Justyna Pastuszak V światła – Ustanowienie Eucharystii
Maria Teresa K… I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Justyna Pastuszak II bolesna – Biczowanie