IV Róża bł. Jolanty

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

IV Róża bł. Jolanty

Wszechmogący, wieczny Boże, oderywając serce błogosławionej Jolanty od zaszczytów i bogactw, przez umiłowanie krzyża i umartwienie ciała uczyniłeś wierną uczennicą swego Syna


Elżbieta Żurek


1986-01

Módlmy się, aby emigranci, zmuszeni z powodu wojen lub głodu do pełnej zagrożeń i niebezpieczeństw ucieczki, znaleźli akceptację i nowe perspektywy życia w krajach, które ich przyjmują.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Czerwiec)
Antonia B… II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Elżbieta B… III radosna- Narodzenie Jezusa
Zofia D… IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Elżbieta D… V radosna- Znalezienie w świątyni
Anna F… I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Władysława F… II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Mieczysława J… III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Krystyna Ł… IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Józefa M… V światła – Ustanowienie Eucharystii
Stanisława M… I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Helena P… II bolesna – Biczowanie
Elżbieta P… III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Barbara P… IV bolesna – Droga Krzyżowa
Anna S… V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Lucyna S… I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Maria S… II chwalebna – Wniebowstąpienie
Genowefa Ś… III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Barbara W… IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Joanna Z… V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Elżbieta Ż… I radosna – Zwiastowanie NMP