IV Róża bł. Jolanty

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

IV Róża bł. Jolanty

Wszechmogący, wieczny Boże, oderywając serce błogosławionej Jolanty od zaszczytów i bogactw, przez umiłowanie krzyża i umartwienie ciała uczyniłeś wierną uczennicą swego Syna


Elżbieta Żurek


1986-01

Intencja: Za ludzi żyjących na marginesie – Módlmy się za ludzi, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, a nawet w nieludzkich warunkach, by nie zostali zapomniani przez instytucje i nigdy nie byli traktowani jako mniej wartościowi.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Wrzesień)
Antonia B… III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Elżbieta B… IV bolesna – Droga Krzyżowa
Zofia D… V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Elżbieta D… I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Anna F… II chwalebna – Wniebowstąpienie
Władysława F… III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Mieczysława J… IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Krystyna Ł… V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Józefa M… I radosna – Zwiastowanie NMP
Stanisława M… II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Helena P… III radosna- Narodzenie Jezusa
Elżbieta P… IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Barbara P… V radosna- Znalezienie w świątyni
Anna S… I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Lucyna S… II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Maria S… III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Genowefa Ś… IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Barbara W… V światła – Ustanowienie Eucharystii
Joanna Z… I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Elżbieta Ż… II bolesna – Biczowanie