IV Róża bł. Jolanty

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

IV Róża bł. Jolanty

Wszechmogący, wieczny Boże, oderywając serce błogosławionej Jolanty od zaszczytów i bogactw, przez umiłowanie krzyża i umartwienie ciała uczyniłeś wierną uczennicą swego Syna


Elżbieta Żurek


1986-01

Intencja: Za osoby niepełnosprawne – Módlmy się, aby osoby niepełnosprawne znalazły się w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje oferowały programy, które zwiększą ich aktywność.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Grudzień)
Antonia B… I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Elżbieta B… II chwalebna – Wniebowstąpienie
Zofia D… III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Elżbieta D… IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Anna F… V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Władysława F… I radosna – Zwiastowanie NMP
Mieczysława J… II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Krystyna Ł… III radosna- Narodzenie Jezusa
Józefa M… IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Stanisława M… V radosna- Znalezienie w świątyni
Helena P… I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Elżbieta P… II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Barbara P… III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Anna S… IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Lucyna S… V światła – Ustanowienie Eucharystii
Maria S… I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Genowefa Ś… II bolesna – Biczowanie
Barbara W… III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Joanna Z… IV bolesna – Droga Krzyżowa
Elżbieta Ż… V bolesna – Śmierć na Krzyżu