XVIII Róża bł. Jerzego Popiełuszki

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

XVIII Róża bł. Jerzego Popiełuszki

Ma­my wy­powiadać prawdę, gdy in­ni mil­czą. Wy­rażać miłość i sza­cunek, gdy in­ni sieją niena­wiść. Za­mil­knąć, gdy in­ni mówią. Mod­lić się, gdy in­ni przek­li­nają. Pomóc, gdy in­ni nie chcą te­go czy­nić. Prze­baczyć, gdy in­ni nie pot­ra­fią. Cie­szyć się życiem, gdy in­ni je lekceważą. bł. Ks. Jerzy Popiełuszko


ks. Jarosław


2019-04

Módlmy się, aby emigranci, zmuszeni z powodu wojen lub głodu do pełnej zagrożeń i niebezpieczeństw ucieczki, znaleźli akceptację i nowe perspektywy życia w krajach, które ich przyjmują.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Czerwiec)
Piotr Fuksiewicz III radosna- Narodzenie Jezusa
Miranda Ziembla IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
X. Jarosław Sroka V radosna- Znalezienie w świątyni
Anna Porębska I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Iga Pogoda II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Robert C… III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Ewa Krupa IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Józef Jania V światła – Ustanowienie Eucharystii
Stefania Jania I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Patrycja Gwózdz II bolesna – Biczowanie
Marian Michalski III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Barbara Kowalczyk IV bolesna – Droga Krzyżowa
Iwona Frach V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Janusz Frach I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Zofia Kulak II chwalebna – Wniebowstąpienie
Maria Król III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Bogusław Szostak IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Ewa M… V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Zofia Pytel I radosna – Zwiastowanie NMP
Elżbieta L… II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety