XVIII Róża bł. Jerzego Popiełuszki

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

XVIII Róża bł. Jerzego Popiełuszki

Ma­my wy­powiadać prawdę, gdy in­ni mil­czą. Wy­rażać miłość i sza­cunek, gdy in­ni sieją niena­wiść. Za­mil­knąć, gdy in­ni mówią. Mod­lić się, gdy in­ni przek­li­nają. Pomóc, gdy in­ni nie chcą te­go czy­nić. Prze­baczyć, gdy in­ni nie pot­ra­fią. Cie­szyć się życiem, gdy in­ni je lekceważą. bł. Ks. Jerzy Popiełuszko


ks. Jarosław


2019-04

Intencja: Za osoby niepełnosprawne – Módlmy się, aby osoby niepełnosprawne znalazły się w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje oferowały programy, które zwiększą ich aktywność.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Grudzień)
Piotr Fuksiewicz II chwalebna – Wniebowstąpienie
Miranda Ziembla III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
X. Jarosław Sroka IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Anna Porębska V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Iga Pogoda I radosna – Zwiastowanie NMP
Robert C… II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Ewa Krupa III radosna- Narodzenie Jezusa
Józef Jania IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Stefania Jania V radosna- Znalezienie w świątyni
Patrycja Gwózdz I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Marian Michalski II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Barbara Kowalczyk III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Iwona Frach IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Janusz Frach V światła – Ustanowienie Eucharystii
Zofia Kulak I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Maria Król II bolesna – Biczowanie
Bogusław Szostak III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Ewa M… IV bolesna – Droga Krzyżowa
Zofia Pytel V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Elżbieta L… I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa