XVIII Róża bł. Jerzego Popiełuszki

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

XVIII Róża bł. Jerzego Popiełuszki

Ma­my wy­powiadać prawdę, gdy in­ni mil­czą. Wy­rażać miłość i sza­cunek, gdy in­ni sieją niena­wiść. Za­mil­knąć, gdy in­ni mówią. Mod­lić się, gdy in­ni przek­li­nają. Pomóc, gdy in­ni nie chcą te­go czy­nić. Prze­baczyć, gdy in­ni nie pot­ra­fią. Cie­szyć się życiem, gdy in­ni je lekceważą. bł. Ks. Jerzy Popiełuszko


ks. Jarosław


2019-04

Intencja: Za ludzi żyjących na marginesie – Módlmy się za ludzi, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, a nawet w nieludzkich warunkach, by nie zostali zapomniani przez instytucje i nigdy nie byli traktowani jako mniej wartościowi.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Wrzesień)
Piotr Fuksiewicz IV bolesna – Droga Krzyżowa
Miranda Ziembla V bolesna – Śmierć na Krzyżu
X. Jarosław Sroka I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Anna Porębska II chwalebna – Wniebowstąpienie
Iga Pogoda III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Robert C… IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Ewa Krupa V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Józef Jania I radosna – Zwiastowanie NMP
Stefania Jania II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Patrycja Gwózdz III radosna- Narodzenie Jezusa
Marian Michalski IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Barbara Kowalczyk V radosna- Znalezienie w świątyni
Iwona Frach I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Janusz Frach II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Zofia Kulak III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Maria Król IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Bogusław Szostak V światła – Ustanowienie Eucharystii
Ewa M… I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Zofia Pytel II bolesna – Biczowanie
Elżbieta L… III bolesna – Cierniem ukoronowanie