Róża bł. Jerzego Popiełuszki

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

Róża bł. Jerzego Popiełuszki

Ma­my wy­powiadać prawdę, gdy in­ni mil­czą. Wy­rażać miłość i sza­cunek, gdy in­ni sieją niena­wiść. Za­mil­knąć, gdy in­ni mówią. Mod­lić się, gdy in­ni przek­li­nają. Pomóc, gdy in­ni nie chcą te­go czy­nić. Prze­baczyć, gdy in­ni nie pot­ra­fią. Cie­szyć się życiem, gdy in­ni je lekceważą. bł. Ks. Jerzy Popiełuszko


2019-04

Intencja ewangelizacyjna: Aby Kościół w Afryce poprzez zaangażowanie swoich członków był zaczynem jedności pomiędzy narodami, a także znakiem nadziei dla tego kontynentu.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Maj)
Piotr Fuksiewicz II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Miranda Ziembla III radosna- Narodzenie Jezusa
X. Jarosław Sroka IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Anna Porębska V radosna- Znalezienie w świątyni
Iga Pogoda I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Robert C… II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Ewa Krupa III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Józef Jania IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Stefania Jania V światła – Ustanowienie Eucharystii
Patrycja Gwózdz I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Marian Michalski II bolesna – Biczowanie
Barbara Kowalczyk III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Iwona F… IV bolesna – Droga Krzyżowa
Janusz F… V bolesna – Śmierć na Krzyżu