KOLĘDNICY MISYJNI 2018

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

KOLĘDNICY MISYJNI 2018

Jak pisał papież Jan Paweł II w encyklice „Redemptoris missio” nr 77, „Wszyscy chrześcijanie, członkowie Kościoła, na mocy Chrztu świętego są współodpowiedzialni za działalność misyjną. Udział wspólnot i poszczególnych wiernych w tym prawie i obowiązku nazywa się „współpracą misyjną”.

W tym roku nasza parafia po raz pierwszy proponuje formę wsparcia misji, w którą mogą się zaangażować i dorośli, i dzieci.

Po Świętach Bożego Narodzenia po ulicach Piasków Wielkich przejdzie grupa tak zwanych kolędników misyjnych, w tym roku pod hasłem: Dzieciom w Rwandzie i Burundii. Dołączymy się do ogólnopolskiej akcji Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Pieniądze zostaną wydane na ochronę życia, edukację i formację chrześcijańską dzieci do 14. roku życia w Rwandzie i Burundii.

Do grupy kolędników zapraszamy wszystkie chętne dzieci z parafii!

Zgłoszenia, sprawy dotyczące strojów, terminów prób etc. koordynuje Irenka Jarczewska, nr tel.: 500 546 051.

Kolędnicy przejdą po domach, śpiewając i przedstawiając krótką inscenizację, nawiązującą do Bożego Narodzenia oraz sytuacji w Rwandzie i Burundii.  Na pamiątkę zostawią bombkę misyjną. Jest to szansa dla dorosłych, aby finansowo wesprzeć dzieło i pomóc tym, którzy są od nas o tyle ubożsi – zarówno duchowo, jak i fizycznie.

Nasi polscy misjonarze w Rwandzie mówią: „My oddaliśmy tej misji wszystko: całe życie. Ale teraz potrzebujemy waszej pomocy.”

Nie pozostańmy obojętni!

http://www.dzieciom-misji.missio.org.pl/kolednicy-misyjni/projekt-roku/144-kolednicy-misyjni-2018-2019