Informacja Opiekuna Cmentarza

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

Informacja Opiekuna Cmentarza

Na dzień 31sierpnia 2018 roku na cmentarzu parafialnym znajduje się: 101 mogił osób dorosłych bez aktualnej opłaty oraz 22 mogiły dziecięce.

Opłaty dotyczą grobów ziemnych, nagrobków, gotowych grobowców jak również surowych piwnic.

Kwatery bez dysponentów, bez opłaty powyżej 5 lat będą przejmowane przez Parafię, przekazywane osobom, starającym się o miejsce na naszym cmentarzu oczywiście z zachowaniem pamięci osób tam spoczywających.

Termin to koniec grudnia 2018 roku.

Nadmieniam, że tylko dysponent przy aktualnej opłacie może decydować o pochówku i koniecznych pracach.

Wszelkie prace przy grobach należy zgłaszać opiekunowi cmentarza, ustalić termin ich wykonania oraz dokonać opłaty. Przekazując dysponowanie grobem osobie spokrewnionej w linii prostej należy posiadać kwit aktualnej opłaty, a wszelkie zaległości należy uregulować.

Sprawy związane z pogrzebem w pierwszej kolejności należy załatwiać z opiekunem cmentarza.

WSZYSTKIE OPŁATY PRZEZNACZONE SĄ NA POTRZEBY
UTRZYMANIA CMENTARZA ORAZ PARAFII.

Opiekun Cmentarza:
Zgud Tadeusz
Tel: 503066134