XXV Trojga Serc Najświętszego Serca Pana Jezusa Niepokalanego Serca Maryi Najczystszego Serca Józefa

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

XXV Trojga Serc Najświętszego Serca Pana Jezusa Niepokalanego Serca Maryi Najczystszego Serca Józefa


2021-02

Intencja: Módlmy się o to, abyśmy przeżywali każdy sakrament pojednania z głębokim żalem za grzechy

Członkowie

Osoba Tajemnica (Marzec)
Aleksandra Janas II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Julia Jelonek III radosna- Narodzenie Jezusa
Małgorzta Jelonek IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Rafał Jelonek V radosna- Znalezienie w świątyni
Jakub Jelonek I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Kamil Gunerka II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Jadwiga Kociołek III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Ewa Dużyk IV światła – Przemienienie na górze Tabor