Róże Różańcowe

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich


Róża św. Jadwigi Królowej

Swoją pozycję społeczną, swoje talenty, całe swoje życie prywatne całkowicie oddała na służbę Chrystusa
Teresa Kapusta

1986-01
20, szczegóły…

Róża św. Anny

O Anno święta! Ty jesteś wspomożeniem wiernych, proś więc za wszystkich utrapionych chrześcijan
Wanda P…

1986-01
20, szczegóły…

Róża Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

Miała pewność, że jest narzędziem w rękach Boga i że wykonuje Jego dzieło.
Maria F…

1986-01
20, szczegóły…

Róża bł. Jolanty

Wszechmogący, wieczny Boże, oderywając serce błogosławionej Jolanty od zaszczytów i bogactw, przez umiłowanie krzyża i umartwienie ciała uczyniłeś wierną uczennicą swego Syna
Elżbieta Żurek

1986-01
20, szczegóły…

Róża św. Weroniki

Jesli łaska Jezusa będzie w naszych sercach – staniemy się Jego odbiciem.
Irena Nowak

1986-01
20, szczegóły…

Róża św. Urszuli Ledóchowskiej

Życie różańcowe jest piękne, święte, miłe Bogu, pełne radości i szczęścia. W Różańcu masz przykłady do nauki: w pierwszej części – jak kochać, w drugiej – jak pokutować, w trzeciej – jak się modlić. św. Urszula Ledóchowska
Urszula D…

1986-01
20, szczegóły…

Róża św. Faustyny

„Dziś w czasie różańca, nagle ujrzałam puszkę z Najświętszym Sakramentem. Puszka ta, była odkryta i dość dużo napełniona hostiami; z puszki wyszedł głos: – Te hostie przyjęły dusze nawrócone modlitwą i cierpieniem twoim. św. Faustyna
Teresa R…

2002-01
20, szczegóły…

Róża Najświętszego Serca Pana Jezusa

Przyjdzce do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię
Janusz L…

2002-02
20, szczegóły…

Róża św. Piusa V

„Non virtus, non arma, non duces, sed Mariae Rosiae victores nos fecit” – „Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maria różańcowa dała nam zwycięstwo” Napis w kaplicy
Matki Bożej Różańcowej w Wenecji
Robert C…

2016-11
20, szczegóły…

Róża św. Hiacynty

„Odwiedziła nas Nasza Pani i powiedziała, że wkrótce przybędzie, żeby zabrać Franciszka do nieba. Zapytała mnie, czy ja chcę nawrócić jeszcze więcej grzeszników. Odpowiedziałam Jej, że tak”. św. Hiacynta
Emilia J…

2017-01
20, szczegóły…

Róża św. Dominika Savio

"Maryjo, oddaję Ci moje serce. Pozwól, by ono odtąd już zawsze należało do Ciebie. Panie Jezu i Maryjo, bądźcie moimi przyjaciółmi! Proszę Was jednak, pozwólcie mi raczej umrzeć, niż gdybym miał to nieszczęście popełnić, choćby tylko jeden grzech". św. Dominik Savio
Irena J…

2017-02

Róża św. Klary

Kochajcie zawsze Boga i swoje dusze św. Klara
Robert M…

2018-02
20, szczegóły…

Róża św. Dominika

„O cokolwiek poprosisz przez różaniec, wszystko będzie ci udzielone” św. Dominik
Ks.Jarosław Sroka brysko70@hotmail.com
533-24-11-85
2018-02
20, szczegóły…

Róża św. Ojca Pio

Kochajcie Maryję i starajcie się, by Ją kochano. Odmawiajcie zawsze Jej różaniec i czyńcie dobro. Dzięki tej modlitwie szatan spudłuje swe ataki i będzie pokonany, i to zawsze. Jest to modlitwa do Tej, która odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi. św. O. Pio
Iwona B…

2018-02
20, szczegóły…

Róża św. Jana Marii Vianney

Jedno tylko Zdrowaś Maryjo dobrze powiedziane wstrząsa całym piekłem”. św. Jan Maria Vianney
Ks. Proboszcz Wiesław Czubernat

2018-03
20, szczegóły…

Róża św. Ludwik Maria Grignon de Montfort

Nigdy dusza gorliwa w codziennym odmawianiu różańca św. nie będzie heretycka lub oszukana przez szatana. św. Ludwik Maria Grignon de Monfort
Ewelina Zgud

2019-01
20, szczegóły…

Róża św. Rity

"Jeśli ufasz Panu , wszystko jest możliwe" – św Rita

2019-03
20, szczegóły…

Róża bł. Jerzego Popiełuszki

Ma­my wy­powiadać prawdę, gdy in­ni mil­czą. Wy­rażać miłość i sza­cunek, gdy in­ni sieją niena­wiść. Za­mil­knąć, gdy in­ni mówią. Mod­lić się, gdy in­ni przek­li­nają. Pomóc, gdy in­ni nie chcą te­go czy­nić. Prze­baczyć, gdy in­ni nie pot­ra­fią. Cie­szyć się życiem, gdy in­ni je lekceważą. bł. Ks. Jerzy Popiełuszko

2019-04

Róża św. Katarzyny ze Sieny

(…)należy najpierw pokonać wewnątrz miasta duszy trzech głównych wrogów: świat i jego próżne zaszczyty, ciało, które chce zaspokajać swoje pragnienia oraz szatański, egoistyczny brak szacunku w stosunku do bliźnich" św. Katarzyna ze Sieny

2019-05