Róża św. Rity

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

Róża św. Rity

"Jeśli ufasz Panu , wszystko jest możliwe" – św Rita


2019-03

Intencja: Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Październik)
Małgorzata P… V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Jolanta C… I radosna – Zwiastowanie NMP
Elżbieta Rydzewska II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Magdalena Rydzewska III radosna- Narodzenie Jezusa
Małgorzata Szostak IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Elżbieta Łazarczyk V radosna- Znalezienie w świątyni
Marzena Szydełko I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Piotr Szydełko II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Edyta Paluch III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Katarzyna Mazurek IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Małgorzata Szostak V światła – Ustanowienie Eucharystii
Joanna Gutowska I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Teresa Bartkowicz II bolesna – Biczowanie
Hanna Kozak III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Liliana G… IV bolesna – Droga Krzyżowa
Anna Wilkosz V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Adrianna S I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Patryk S II chwalebna – Wniebowstąpienie
Urszula Marchewka III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Zofia Pytel IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi