Róża św. Ojca Pio

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

Róża św. Ojca Pio

Kochajcie Maryję i starajcie się, by Ją kochano. Odmawiajcie zawsze Jej różaniec i czyńcie dobro. Dzięki tej modlitwie szatan spudłuje swe ataki i będzie pokonany, i to zawsze. Jest to modlitwa do Tej, która odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi. św. O. Pio


Iwona B…


2018-02

Intencja: Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Październik)
Jerzy W… III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Stanisława W… IV bolesna – Droga Krzyżowa
Iwona B… V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Adam B… I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Krzysztof B… II chwalebna – Wniebowstąpienie
Bożena S… III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Maria C… IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Barbara L… V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Daniel T… I radosna – Zwiastowanie NMP
Monika R… II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Dariusz S… III radosna- Narodzenie Jezusa
Emilia K… IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Zuzanna K… V radosna- Znalezienie w świątyni
Władysław C… I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Alicja Krawczyk II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Łukasz Krawczyk III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Józef W… IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Zofia K… V światła – Ustanowienie Eucharystii
Anna M… I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Elżbieta S… II bolesna – Biczowanie