Róża św. Ojca Pio

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

Róża św. Ojca Pio

Kochajcie Maryję i starajcie się, by Ją kochano. Odmawiajcie zawsze Jej różaniec i czyńcie dobro. Dzięki tej modlitwie szatan spudłuje swe ataki i będzie pokonany, i to zawsze. Jest to modlitwa do Tej, która odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi. św. O. Pio


Iwona B…


2018-02

Intencja: Módlmy się, aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników pozbawionych skrupułów był usłyszany oraz wzięty pod uwagę.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Luty)
Jerzy W… V radosna- Znalezienie w świątyni
Stanisława W… I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Iwona B… II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Adam B… III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Krzysztof B… IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Bożena S… V światła – Ustanowienie Eucharystii
Maria C… I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Barbara L… II bolesna – Biczowanie
Daniel T… III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Monika R… IV bolesna – Droga Krzyżowa
Dariusz S… V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Emilia K… I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Zuzanna K… II chwalebna – Wniebowstąpienie
Władysław C… III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Alicja Krawczyk IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Łukasz Krawczyk V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Józef W… I radosna – Zwiastowanie NMP
Zofia K… II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Anna M… III radosna- Narodzenie Jezusa
Elżbieta S… IV radosna- Ofiarowanie w świątyni