Róża św. Ludwika Marii Grignon de Montfort

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

Róża św. Ludwika Marii Grignon de Montfort

Nigdy dusza gorliwa w codziennym odmawianiu różańca św. nie będzie heretycka lub oszukana przez szatana. św. Ludwik Maria Grignon de Monfort


Ewelina Zgud


2019-01

Intencja: Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Październik)
ks. Jarosław Sroka II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Ewelina Zgud III radosna- Narodzenie Jezusa
Magdalena Wolińska IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Łukasz Grzybczyk V radosna- Znalezienie w świątyni
Kinga Mleczko I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Jacek Mleczko II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Justyna Janus III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Karolina Branicka IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Dorota Suszek V światła – Ustanowienie Eucharystii
Marta Madej I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Małgorzata Grzybek II bolesna – Biczowanie
Jan Zgud III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Maria Zgud IV bolesna – Droga Krzyżowa
Katarzyna Skórka V bolesna – Śmierć na Krzyżu
B Jurek I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
B Jurek II chwalebna – Wniebowstąpienie
Bogumiła Cegielska III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Bogdan Jelonek IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Patrycja Jelonek V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Zofia Sosin I radosna – Zwiastowanie NMP