Róża św. Ludwik Maria Grignon de Montfort

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

Róża św. Ludwik Maria Grignon de Montfort

Nigdy dusza gorliwa w codziennym odmawianiu różańca św. nie będzie heretycka lub oszukana przez szatana. św. Ludwik Maria Grignon de Monfort


2019-01

Intencja ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Styczeń)
ks. Jarosław Sroka I radosna – Zwiastowanie NMP
Ewelina Zgud II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Magdalena Wolińska III radosna- Narodzenie Jezusa
Łukasz Grzybczyk IV radosna- Ofiarowanie w świątyni