Róża św. Jana Pawła II

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

Róża św. Jana Pawła II

"Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. Z głębi mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania." – św. Jan Paweł II


2020-06

Intencja: Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Październik)
Siostra Jadwiga V radosna- Znalezienie w świątyni
Maria Czort I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Rafał Rydzewski II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Grażyna Frączek III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Jadwiga P… IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Karolina C… V światła – Ustanowienie Eucharystii
S. Danuta I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Marcin Marek II bolesna – Biczowanie
Marcin Marek III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Maria K… IV bolesna – Droga Krzyżowa
Ewa M… V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Zofia Pytel I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Bogdan G… II chwalebna – Wniebowstąpienie
Beata K… III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Maria Perłowska IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Monika Seweryn V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Ksawery Zydroń I radosna – Zwiastowanie NMP
Przemysław Zydroń II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Julia T… III radosna- Narodzenie Jezusa
Marian T… IV radosna- Ofiarowanie w świątyni