Róża św. Jana Marii Vianney

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

Róża św. Jana Marii Vianney

Jedno tylko Zdrowaś Maryjo dobrze powiedziane wstrząsa całym piekłem”. św. Jan Maria Vianney


Ks. Proboszcz Wiesław Czubernat


2018-03

Intencja: Módlmy się, aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników pozbawionych skrupułów był usłyszany oraz wzięty pod uwagę.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Luty)
ks. Proboszcz Wiesław Czubernat IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Jan S V radosna- Znalezienie w świątyni
Jan Proszek I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Agnieszka Kolasiewicz II bolesna – Biczowanie
S. Jadwiga III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Miranda Ziembla IV bolesna – Droga Krzyżowa
Justyna Pastuszak V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Karolina Branicka I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Aleksandra Proszek II chwalebna – Wniebowstąpienie
Marta Poniedziałek III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Bogdan Poniedziałek IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Julia J… V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Justyna J… I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Aleksandra J… II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Adam S… III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Tadeusz M… IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Małgorzata K… V światła – Ustanowienie Eucharystii
Robert Markowski I radosna – Zwiastowanie NMP
Maria Stawiarska II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Stanisław S III radosna- Narodzenie Jezusa