Róża św. Jana Marii Vianney

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

Róża św. Jana Marii Vianney

Jedno tylko Zdrowaś Maryjo dobrze powiedziane wstrząsa całym piekłem”. św. Jan Maria Vianney


Ks. Proboszcz Wiesław Czubernat


2018-03

Intencja: Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Październik)
ks. Proboszcz Wiesław Czubernat II chwalebna – Wniebowstąpienie
Jan S III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Jan Proszek IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Agnieszka Kolasiewicz V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
S. Jadwiga I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Miranda Ziembla II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Justyna Pastuszak III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Karolina Branicka IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Aleksandra Proszek V światła – Ustanowienie Eucharystii
Marta Poniedziałek I radosna – Zwiastowanie NMP
Bogdan Poniedziałek II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Julia J… III radosna- Narodzenie Jezusa
Justyna J… IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Aleksandra J… V radosna- Znalezienie w świątyni
Adam S… I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Tadeusz M… II bolesna – Biczowanie
Małgorzata K… III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Robert Markowski IV bolesna – Droga Krzyżowa
Maria Stawiarska V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Stanisław S I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa