Róża św. Jadwigi Królowej

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

Róża św. Jadwigi Królowej

Swoją pozycję społeczną, swoje talenty, całe swoje życie prywatne całkowicie oddała na służbę Chrystusa


Teresa Kapusta


1986-01

Intencja: Módlmy się, aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników pozbawionych skrupułów był usłyszany oraz wzięty pod uwagę.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Luty)
Maria B… III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Ewa C… IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Anna B… II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Bożena M… I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Rozalia G… II bolesna – Biczowanie
Teresa Kapusta III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Barbara K… IV bolesna – Droga Krzyżowa
Ewa M… IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Władysława P… II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Zofia P… V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Danuta D… I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Jadwiga C… V światła – Ustanowienie Eucharystii
Maria P… I radosna – Zwiastowanie NMP
Tadeusza B… I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Joanna P… III radosna- Narodzenie Jezusa
Alicja L… V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Lucyna R… V radosna- Znalezienie w świątyni
Maria M… III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Anna M… II chwalebna – Wniebowstąpienie
Urszula P… IV radosna- Ofiarowanie w świątyni