Róża św. Jadwigi Królowej

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

Róża św. Jadwigi Królowej

Swoją pozycję społeczną, swoje talenty, całe swoje życie prywatne całkowicie oddała na służbę Chrystusa


Teresa Kapusta


1986-01

Intencja: Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Październik)
Maria B… I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Ewa C… II chwalebna – Wniebowstąpienie
Anna B… V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Bożena M… IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Rozalia G… V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Teresa Kapusta I radosna – Zwiastowanie NMP
Barbara K… II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Ewa M… II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Władysława P… V światła – Ustanowienie Eucharystii
Zofia P… III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Danuta D… IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Jadwiga C… III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Maria P… IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Tadeusza B… IV bolesna – Droga Krzyżowa
Joanna P… I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Alicja L… III radosna- Narodzenie Jezusa
Lucyna R… III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Maria M… I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Anna M… V radosna- Znalezienie w świątyni
Urszula P… II bolesna – Biczowanie