Róża bł. Jolanty

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

Róża bł. Jolanty

Wszechmogący, wieczny Boże, oderywając serce błogosławionej Jolanty od zaszczytów i bogactw, przez umiłowanie krzyża i umartwienie ciała uczyniłeś wierną uczennicą swego Syna


Elżbieta Żurek


1986-01

Intencja: Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Październik)
Antonia B… wymiana tajemnic w Kościele
Stanisława B… wymiana tajemnic w Kościele
Elżbieta B… wymiana tajemnic w Kościele
Elżbieta D… wymiana tajemnic w Kościele
Anna F… wymiana tajemnic w Kościele
Stefania F… wymiana tajemnic w Kościele
Mieczysława J… wymiana tajemnic w Kościele
Józefa M… wymiana tajemnic w Kościele
Stanisława M… wymiana tajemnic w Kościele
Helena P… wymiana tajemnic w Kościele
Stefania S… wymiana tajemnic w Kościele
Maria S… wymiana tajemnic w Kościele
Genowefa Ś… wymiana tajemnic w Kościele
Barbara W… wymiana tajemnic w Kościele
Joanna Z… wymiana tajemnic w Kościele
Elżbieta Żurek wymiana tajemnic w Kościele
Anna S… wymiana tajemnic w Kościele
Krystyna Łabuś wymiana tajemnic w Kościele
Barbara Pytel wymiana tajemnic w Kościele
Władysława F… wymiana tajemnic w Kościele