Róża bł. Jerzego Popiełuszki

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

Róża bł. Jerzego Popiełuszki

Ma­my wy­powiadać prawdę, gdy in­ni mil­czą. Wy­rażać miłość i sza­cunek, gdy in­ni sieją niena­wiść. Za­mil­knąć, gdy in­ni mówią. Mod­lić się, gdy in­ni przek­li­nają. Pomóc, gdy in­ni nie chcą te­go czy­nić. Prze­baczyć, gdy in­ni nie pot­ra­fią. Cie­szyć się życiem, gdy in­ni je lekceważą. bł. Ks. Jerzy Popiełuszko


2019-04

Intencja ogólna: Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia angażowali się w czynną służbę wobec najbiedniejszych.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Czerwiec)
Piotr Fuksiewicz III radosna- Narodzenie Jezusa
Miranda Ziembla IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
X. Jarosław Sroka V radosna- Znalezienie w świątyni
Anna Porębska I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Iga Pogoda II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Robert C… III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Ewa Krupa IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Józef Jania V światła – Ustanowienie Eucharystii
Stefania Jania I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Patrycja Gwózdz II bolesna – Biczowanie
Marian Michalski III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Barbara Kowalczyk IV bolesna – Droga Krzyżowa
Iwona Frach V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Janusz Frach I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Zofia Kulak II chwalebna – Wniebowstąpienie
Maria Król III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego