Róża bł. Jerzego Popiełuszki

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

Róża bł. Jerzego Popiełuszki

Ma­my wy­powiadać prawdę, gdy in­ni mil­czą. Wy­rażać miłość i sza­cunek, gdy in­ni sieją niena­wiść. Za­mil­knąć, gdy in­ni mówią. Mod­lić się, gdy in­ni przek­li­nają. Pomóc, gdy in­ni nie chcą te­go czy­nić. Prze­baczyć, gdy in­ni nie pot­ra­fią. Cie­szyć się życiem, gdy in­ni je lekceważą. bł. Ks. Jerzy Popiełuszko


2019-04

Intencja ewangelizacyjna: Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała ostatniego słowa.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Lipiec)
Piotr Fuksiewicz IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Miranda Ziembla V radosna- Znalezienie w świątyni
X. Jarosław Sroka I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Anna Porębska II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Iga Pogoda III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Robert C… IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Ewa Krupa V światła – Ustanowienie Eucharystii
Józef Jania I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Stefania Jania II bolesna – Biczowanie
Patrycja Gwózdz III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Marian Michalski IV bolesna – Droga Krzyżowa
Barbara Kowalczyk V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Iwona Frach I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Janusz Frach II chwalebna – Wniebowstąpienie
Zofia Kulak III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Maria Król IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi