Róża bł. Jerzego Popiełuszki

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

Róża bł. Jerzego Popiełuszki

Ma­my wy­powiadać prawdę, gdy in­ni mil­czą. Wy­rażać miłość i sza­cunek, gdy in­ni sieją niena­wiść. Za­mil­knąć, gdy in­ni mówią. Mod­lić się, gdy in­ni przek­li­nają. Pomóc, gdy in­ni nie chcą te­go czy­nić. Prze­baczyć, gdy in­ni nie pot­ra­fią. Cie­szyć się życiem, gdy in­ni je lekceważą. bł. Ks. Jerzy Popiełuszko


2019-04

Intencja ogólna: Za Bliski Wschód, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, aby wśród nich zapanował duch dialogu, spotkania i pojednania.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Listopad)
Piotr Fuksiewicz III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Miranda Ziembla IV światła – Przemienienie na górze Tabor
X. Jarosław Sroka V światła – Ustanowienie Eucharystii
Anna Porębska I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Iga Pogoda II bolesna – Biczowanie
Robert C… III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Ewa Krupa IV bolesna – Droga Krzyżowa
Józef Jania V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Stefania Jania I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Patrycja Gwózdz II chwalebna – Wniebowstąpienie
Marian Michalski III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego
Barbara Kowalczyk IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Iwona Frach V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Janusz Frach I radosna – Zwiastowanie NMP
Zofia Kulak II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Maria Król III radosna- Narodzenie Jezusa
Bogusław Szostak IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Ewa M… V radosna- Znalezienie w świątyni
Zofia Pytel I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Elżbieta L… II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej