Róża bł. Jerzego Popiełuszki

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Piaskach Wielkich

Róża bł. Jerzego Popiełuszki

Ma­my wy­powiadać prawdę, gdy in­ni mil­czą. Wy­rażać miłość i sza­cunek, gdy in­ni sieją niena­wiść. Za­mil­knąć, gdy in­ni mówią. Mod­lić się, gdy in­ni przek­li­nają. Pomóc, gdy in­ni nie chcą te­go czy­nić. Prze­baczyć, gdy in­ni nie pot­ra­fią. Cie­szyć się życiem, gdy in­ni je lekceważą. bł. Ks. Jerzy Popiełuszko


2019-04

Intencja: Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety na mocy chrztu w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

Członkowie

Osoba Tajemnica (Październik)
Piotr Fuksiewicz IV chwalebna – Wniebowzięcie Maryi
Miranda Ziembla V chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
X. Jarosław Sroka I radosna – Zwiastowanie NMP
Anna Porębska II radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety
Iga Pogoda III radosna- Narodzenie Jezusa
Robert C… IV radosna- Ofiarowanie w świątyni
Ewa Krupa V radosna- Znalezienie w świątyni
Józef Jania I światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Stefania Jania II światła – Wesele w Kanie Galilejskiej
Patrycja Gwózdz III światła – Głoszenie Królestwa Bożego
Marian Michalski IV światła – Przemienienie na górze Tabor
Barbara Kowalczyk V światła – Ustanowienie Eucharystii
Iwona Frach I bolesna – Modlitwa w Ogrójcu
Janusz Frach II bolesna – Biczowanie
Zofia Kulak III bolesna – Cierniem ukoronowanie
Maria Król IV bolesna – Droga Krzyżowa
Bogusław Szostak V bolesna – Śmierć na Krzyżu
Ewa M… I chwalebna- Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Zofia Pytel II chwalebna – Wniebowstąpienie
Elżbieta L… III chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego